Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Şartları

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Devletimiz çiftçilerimize Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından tarım ve kredi kooperatifleri aracılığı ile kredi desteğini sunmakta.  Büyükbaş yada küçükbaş alımı da dahil olmak üzere kanatlı hayvan besiciliği adı altında da çiftliğinizin gereken kredi şartları bankaya uyuyor ise,  %0,4 lük faiz oranıyla hayvan desteklerinizin yanı sıra çiftliğiniz için gerekli alet ve edevatları rahatlıkla alabilirsiniz. Ödeme seçenekleri senelik ve aylık olmak üzere iki çeşide ayrılmaktadır.

TC. Ziraat Bankası Hayvancılık Desteği

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 2018 yılında tüm illerde desteğini sunmaktadır. Kredi şartları uygun olan tüm çiftçiler bu destekten yararlanabilirler. Türkiye’de Ziraat Bankası hayvansal yatırım konusunda en üst seviyede olduğu için tüm çiftçilerimiz zorluk çekmeden çiftliklerini kurabileceklerdir. Alınacak kredi hayvana göre değişebilir ama alınacak olan kredi şartları sürekli olarak aynı kalıyor.

Hayvan Kredisi Veren Kurumlar ve Bankalar

Hayvancılık kredisini sadece Ziraat Bankası vermiyor. Hayvancılık kredisi ve hibesi veren bir çok banka ve kurum bulunmakta. Hayvancılık kredisi veren kurumları başka bir yazımızda aktarmıştık. Yazımızı okumak için:


Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Kredisi Veren Bankalar ve Kurumlar

Hayvancılık Kredisi Şartları

Süt hayvanları yetiştirmek istiyorsanız, cinslerini bildirmeniz gerekiyor. En az 5 olacak şekilde kredi müracaatında bulunulur. Alacağınız büyük baş hayvan en az bir kez doğum yapmış olmalı. Ziraat Bankası’nın öncelikli gösterdiği şartları bunlardır. Etlik büyük baş hayvancılığı ise Örneğin; herrefored, angus, şarole, lumizin gibi büyük baş hayvanlar olmalı ve 36 aylıktan yetişkin olması gerekmekte ayrıca, en az 5 hayvanlık kredi başvurusu yapabilirsiniz. Büyükbaş hayvan besiciliği kredi başvurusunda bulunmak için en az 10 adet hayvan almalısınız. Ayrıca alacağınız hayvanlar 20 aylığı geçmiş olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kredi şartları 2018 yılında anlatıldığı şekilde uyarlanmıştır.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Çekmek İçin Gerekli Evraklar

Ziraat Bankası damızlık, küçükbaş, süt hayvancılığı ve büyükbaş hayvancılığı kredisi çekmek Ziraat Bankası şubelerine gitmelisiniz. Hayvancılık kredisi çekmek gerekli bazı belgeler; 

Gerçek Kişiler İçin İstenen Evraklar

 • Tarımsal Kredi Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösterenlerden, Hesap Durumu Belgesi, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu, yeni kurulan işletmelerden ise kuruluş veya son yıla ait bilanço/gelir tablosu
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler
 • Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname
 • Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname
 • Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa)

Eğer hayvan kredisi çekmek isteyen şahıs tüzel kişilik ise bu belgelere ilaveten;

Tüzel Kişiler İçin İstenen Evraklar

 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • TCMB sorgusuna ilişkin beyanname-taahhütname
 • Hesap Durumu Belgesi
 • Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname

Ziraat Bankası hayvancılık kredisi için başvurunuz  sırasında gerekli görmeleri halinde bu yukarıda yer alan evraklara ilaveten başkaca belgeler, kefil, senet, ipotek veya başka şartları da ileri sürebilirler. Bu durum tamamen kredi çekecek kişinin çekeceği kredi miktarına ve finansal durumuna bağlı olarak değişiklik gösterecektir. 

"Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?"' yorum yapınız

Yorum Gönder

Bu blogta yorum yapan kullanıcıların yorumlarından sitemiz sorumlu değildir. Lütfen yorumlarda Telefon ve iletişim bilgisi vermeyelim.